Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
cl1 PHP Info
cl2 PHP Info
cl3 PHP Info
cl4 PHP Info
cl5 PHP Info
cl6 PHP Info
h01 PHP Info
m1 PHP Info
nv01 PHP Info
nv02 PHP Info
nv03 PHP Info
re1 PHP Info
us01 PHP Info
w01 PHP Info