هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
cl1 اطلاعات php
cl2 اطلاعات php
cl3 اطلاعات php
cl4 اطلاعات php
cl5 اطلاعات php
cl6 اطلاعات php
h01 اطلاعات php
m1 اطلاعات php
nv01 اطلاعات php
nv02 اطلاعات php
nv03 اطلاعات php
re1 اطلاعات php
us01 اطلاعات php
w01 اطلاعات php